Заявки за плащане по мерки

 

1. Заявка за плащане - Мярка 1.1. - изтегли

2. Заявка за плащане - Мярка 1.2. - изтегли

3. Заявка за плащане - Мярка 2.1. - изтегли

4. Заявка за плащане - Мярка 2.2. - изтегли

5. Заявка за плащане - Мярка 3.1. - изтегли

6. Заявка за плащане - Мярка 3.2. - изтегли

7. Заявка за плащане - Мярка "З" - изтегли

             Авансово плащане

- Заявка за авансово плащане - изтегли

- Банкова гаранция (образец)  - изтегли

- Запис на заповед - изтегли

- Договор за поръчителство - изтегли

- Декларация за липса или наличие на поети задбалансови и условни задължения - изтегли

                 Декларации

- Декларация двойно финансиране - изтегли

- Декларация по ЗЗЛД - изтегли

- Декларация по ДДС - изтегли

        За бенефициенти общини

- Заявка за безлихвен заем - изтегли

- Запис на заповед - изтегли

 Искане за възстановяване на ДДС

1. ДДС при Междинно - окончателно

- Декларация за плащане - изтегли

- Декларация нерегистриран - изтегли

- Декларация регистриран - изтегли

- Искане ДДС - изтегли

2. ДДС при Авансово плащане

- Искане за ДДС - изтегли

- Заявка за плащане на експертна помощ - изтегли

 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Регистрация/Вход