Новини

Местна инициативна рибарска група "Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат" публикува за обществено обсъждане и коментари проект на Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2022 г. Коментари и въпроси относно ИГРП може да изпращате на следния имейл адрес: flag.rhodope@gmail.com в срок до 29.09.2021 г. включително.

На 06.08.2021 г. Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ ще чества своята 123-годишнина под мотото „За един по-богат воден свят“. В рамките на събитието ще бъде представен и проект, финансиран чрез Стратегията за ВОМР на МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат" и ПМДР 2014-2020.
В Деня на Националната организация – 6-ти август, ръководството на НЛРС-СЛРБ планира той да бъде отбелязан празнично чрез откриване на реновираното пъстървово стопанство на ЛРС-Пещера край с. Фотиново и разселване на пъстърва в близките реки.

В периода 15 – 17 юли 2021 г. в хотел „Рила“– к.к.Боровец,община Самоков се проведе Национална среща на деветте местните инициативни рибарски групи с одобрени стратегии за ВОМР за 2014 – 2020 г.

В периода 01 – 02 юли 2021 г. в хотел „Емералд Ризорт“ – с.Равда,община Несебър се проведе четвъртата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа (НРМ).

Първият ден от срещата беше посветен на темата „Трансферът на знания и иновациите – двигатели на устойчивия растеж в рибарските райони“, а втория ден включваше тематичен семинар по подхода ВОМР на тема „Насърчаване на иновациите и трансфера на знания чрез дейности за сътрудничество по подхода ВОМР в рибарските райони“.

Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ подписа пет договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020) към Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Договорите са сключени със Сдружение „Аяна“, Община Девин, Община Доспат, Сдружение „Здравец“ и Клуб „Разкривай и Развивай“.

На 16 април 2021 г. със съдействието на ФАРНЕТ /Европейска мрежа на Местните инициативни рибарски групи/ и Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г., се проведе онлайн среща на тема: „Изграждане на капацитет на Българските Местни инициативни рибарски групи/МИРГ/ .

В периода 24 – 26 март 2021 г. МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ взе участие в Транснационалния семинар на тема: "По-добри стратегии за местно развитие около Балтийско море и във вътрешните рибарски райони", организиран от Звеното за подкрепа на FARNET (Европейската мрежа на рибарските райони).

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.032 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД“, МЯРКА 1.1 ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК - ДЕВИН - ДОСПАТ“.

Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.075 „ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ, С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА ТЯХНАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ, ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КРАЙБРЕЖНИТЕ РИБАРСКИ СЕЛИЩА И СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК - ДЕВИН - ДОСПАТ“.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.033 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ ”, МЯРКА 2.2 ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК - ДЕВИН - ДОСПАТ“.

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г. ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.064 на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“, Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“.
Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка може да видите в прикачения файл.

На 15 януари 2021 г., Председателя на Управителния съвет на сдружение Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ – Здравко Иванов подписа още пет административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти.

 

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Регистрация/Вход