Новини

31/08/2022

В периода 17 – 19.08.2022 г. в к.к Боровец се проведе работен семинар на местните инициативни рибарски групи с одобрени стратегии за Водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020. 

ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 г.

 Местна инициативна рибарска група "Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат"( МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ ) публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2019 г. 

03/09/2018

МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 На 23 август 2018 г. в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите  в София, Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ /МИРГ„ВЗР:Батак-Девин-Доспат“/, с Председател Красимир Даскалов, подписа Административен Договор и Споразумение за управление на Стратегия за ВОМР с Управляващият орган /УО/ на Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014 – 2020 г. за популяризиране и изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на територията на общините Батак, Девин и Доспат.

23/08/2018

П О К А Н А

 
СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“
 
кани всички заинтересовани страни
 
за участие в обществено обсъждане на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Девин и Батак.
 
Мероприятията ще се проведат както следва:
 
25/10/2017

ПРЕДСТОЯЩИ ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
Във връзка с реализация на дейностите по Договор № МДР-ИП-01-11/27.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1.„Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” от ”Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020, Ви уведомяваме, че СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“  предвижда да проведе следните дейности:
 
23/10/2017

П О К А Н А за участие в еднодневна работна среща за консултиране подготовката на стратегията

 Във връзка с реализация на дейностите по Договор № МДР-ИП-01-11/27.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1.„Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” от  „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020,  Сдружение Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ отправя покана към всички заинтересовани страни да вземат участие в еднодневната работна среща, на която ще бъдат обсъдени:

27/09/2017

П О К А Н А за участие в еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност

МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ отправя покана
към всички заинтересовани страни да вземат участие в еднодневната информационна среща свързана с разработване на Стратегия за местно развитие на територията на общините Доспат, Девин и Батак, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период от Програмата за морско дело и рибарство  2014-2020 г.
31/08/2017

МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ СТАРТИРА С ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ – в качеството си на Бенефициент по проект за подготвителни дейности по Подмярка 4.1. „Подготвителна помощ за стратегии за Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)  от  Програмата за морско дело и рибарство” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, съгласно подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-11/27.06.2017 г.
02/08/2017

МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ ще подготвя нова стратегия за местно развитие за новия програмен период 2014-2020

 На 27 юни 2017 г. МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ подписа административен договор за изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.001-0009 по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Договорът е по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“.

20/07/2017
 

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход