6th european fishing groups seminar

От 04 до 06 юни 2012г. се проведе VІ-тият европейски семинар на рибарските групи „Двигатели на „зеления“ растеж в европейските рибарски области”, организиран от FARNET (Мрежа на рибарските групи в Европа) по инициатива на Европейската комисия (ЕК) и с подкрепата на Министерството на земеделието, морето, околната среда и териториалното планиране на Португалия, МИРГ „Сотавенто“ и Община Олхао, Португалия.
В рамките на три дни над 150 участници от всички страни членки на Европейския съюз (ЕС) споделиха опита си и се запознаха с новите предизвикателства пред Местните инициативни рибарски групи и имаха възможност да обсъдят въпроси, свързани с теми като:
- „Зелени“ иновации и ролята на МИРГ в изграждането на „зелена“ местна икономика;
- Участието на производителите и как МИРГ да насърчи представителите на рибарите и производителите на аквакултури да участват в управлението и използването на местните ресурси;
- Съчетаване на потреблението и потребителите и как да се справим с разнообразното използване на природните ресурси и приоритетите на различните заинтересовани страни;
- Работа в защитени територии  и как да се развива икономическа дейност в области, където могат да възникнат специфични екологични ограничения и възможности;
В работните групи, в които участва представител на МИРГ „Високи Западни Родопи“ бяха представени пилотни проекти за адаптиране на рибарски лодки с биогориво, съчетаването на модерните технологии с традициите за производство на соли и продукция за фармацевтичната промишленост в територии с режим на защита. Представена беше стратегия за използване на нови алтернативни методи за риболов, като в същото време се изгражда култура и капацитет сред рибарската общност за съхранение на защитените видове. Представено беше проучване за съвместимост в работата на рибарската общност в условията на базиране на алтернативни енергоизточници във водните площи.
Посетена беше рибарска общност, която се е възползвала от иновативни подходи за диверсификация на дейности свързани с риболова и отглеждането на миди, като ключов елемент е включването на туристически продукти към традиционните за общността дейности.
В резултат на семинара стана ясно, че задачата, която стои пред всички нас е да намерим оптималния баланс за всички заинтересовани страни. Подчертано беше, че в бъдещия програмен период Рибарските групи ще играят ключова роля при определянето на политиките за общността.
На срещата бяха осъществени контакти с рибарски групи, които дават възможности за бъдещо ползотворно съвместно партньорство.
VI-ти европейски семинар на рибарските групи в Португалия
Европейски семинар на рибарските групи, организиран от FARNET
18/06/2012
 

Calendar

«  
  »
M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Регистрация/Вход