УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ЧЕТВЪРТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА

В периода 01 – 02 юли 2021 г. в хотел „Емералд Ризорт“ – с.Равда,община Несебър се проведе четвъртата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа (НРМ).

Първият ден от срещата беше посветен на темата „Трансферът на знания и иновациите – двигатели на устойчивия растеж в рибарските райони“, а втория ден включваше тематичен семинар по подхода ВОМР на тема „Насърчаване на иновациите и трансфера на знания чрез дейности за сътрудничество по подхода ВОМР в рибарските райони“.

В срещата взеха участие представители на Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на ПМДР, експерти от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, представители на Местни
инициативни рибарски групи с одобрени стратегии за ВОМР в РБългария, доц.д-р Галин Николов – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), представители на МИГ „Лом“, МИГ „Балчик-Генерал Тошево“

Годишната среща беше организирана от Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа с цел да се осигури трибуна за обмен и споделяне на информация и опит в областта на иновациите и новите технологии в секторите на рибарството и аквакултурите и устойчивото развитие на рибарските райони в България, както и да подкрепи изграждането на капицитет и да стимулира разработването на проекти за иновации, финансирани чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и подхода „Водено от общностите местно развитие“ в рибарските райони.

По време на срещата на 01.07.2021 г. бяха представени иновативни подходи за насърчаване на устойчивия риболов и устойчивото потребление на рибни продукти, демонстрационни центрове за насърчаване на иновациите в рибарските райони, разработване и изпълнение на проекти за иновации. Представен беше проект за трансфер на знания и иновации от МИРГ „Несебър-Месемврия“.
Първия ден от срещата завърши с посещение на проект, реализиран от Археологически музей „Старинен Несебър“ и с дегустация на риба от Черно море и рибни продукти от местни производители.

По време на работната среща на 02.07.2021 г. бяха представени добри европейски практики при изпълнението на проекти за сътрудничество, допринасящи за повишаване на иновационния потенциал в рибарските райони.Представени бяха и проекти за сътрудничество по подхода ВОМР в рибарските райони с принос за насърчаване на иновациите и трансфера на знания

УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ЧЕТВЪРТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ЧЕТВЪРТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ЧЕТВЪРТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ЧЕТВЪРТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ЧЕТВЪРТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ЧЕТВЪРТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ЧЕТВЪРТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ЧЕТВЪРТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ЧЕТВЪРТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
05/07/2021
 

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Регистрация/Вход