РАБОТЕН СЕМИНАР НА МИРГ-и в БЪЛГАРИЯ

В периода 17 – 19.08.2022 г. в к.к Боровец се проведе работен семинар на местните инициативни рибарски групи с одобрени стратегии за Водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020. 

Домакин на срещата бе Сдружение МИРГ „Самоков“.

Работната среща беше открита от Зам.Министър Георги Събев, който подчерта, че вече сме към края на изпълнението на Програмата за морско дело и рибарство – 2014-2020 година, договорирането върви с добри темпове – договорени са 82% от бюджета на програмата, което се равнява на 167 милиона лева. Изплатени са 55% или близо 112 млн лева., като се очаква през следващите месеци разплащанията по вече стартирани проекти да се придвижат, което нарежда България сред страните, които се справят добре с изпълнението на програмата“.
Стана ясно, че е сериозен и напредъкът по отношение на  подготовката на Програмен период 2021-2027 година във връзка с новата Програма по морско дело, рибарство и аквакултури.
На срещата присъстваха  и представители на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“; на Управляващия орган, Държавен фонд „Земеделие“ и други. 

РАБОТЕН СЕМИНАР НА МИРГ-и в БЪЛГАРИЯ
РАБОТЕН СЕМИНАР НА МИРГ-и в БЪЛГАРИЯ
РАБОТЕН СЕМИНАР НА МИРГ-и в БЪЛГАРИЯ
РАБОТЕН СЕМИНАР НА МИРГ-и в БЪЛГАРИЯ
РАБОТЕН СЕМИНАР НА МИРГ-и в БЪЛГАРИЯ
31/08/2022
 

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Регистрация/Вход