П О К А Н А за участие в еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност

МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ отправя покана
към всички заинтересовани страни да вземат участие в еднодневната информационна среща свързана с разработване на Стратегия за местно развитие на територията на общините Доспат, Девин и Батак, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период от Програмата за морско дело и рибарство  2014-2020 г.
Информационната среща се провежда във връзка с реализация на дейностите по Договор № МДР-ИП-01-11/27.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1.„Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” от ”Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020.

Информационната среща ще се проведе на 14 септември 2017 г. от 10.00 часа в град Девин в залата на Общинска администрация – гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1. 

31/08/2017
 

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Регистрация/Вход