П О К А Н А за участие в двудневно обучение на местни лидери по проект „Подготвителна помощ за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“

  

МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ отправя покана
към всички заинтересовани страни да вземат участие в провеждането на двудневно обучение на местни лидери  свързано с разработване на Стратегия за местно развитие на територията на общините Батак, Девин и Доспат, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период от Програмата за морско дело и рибарство  2014-2020 г.
Двудневното обучителното мероприятие се провежда във връзка с реализация на дейностите по Договор № МДР-ИП-01-11/27.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1.„Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” от ”Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020.
Обучението ще се проведе на 4 и 5 септември 2017 г. от 10.00 часа в гр. Батак, заседателна зала на Общински съвет Батак (в административната сграда на община Батак).
 
Очакваме Вашето присъствие и активно участие!
 
 
 
 
 
                                                                                               С уважение:Екип на проекта
24/08/2017
 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Регистрация/Вход