ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА МИРГ ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

Във връзка с реализация на дейностите по Административен договор № МДР-ИП-01-91/27.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. и Споразумение за управление на стратегия за Водено от общностите местно развитие №МДР-ИП-01-92/27.08.2019г., СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ предвижда провеждането на информационни срещи на територията на общините Девин и Доспат за информиране на потенциални бенефициенти за условията за кандидатстване и предстоящо набиране на проектни предложения.

Информационните срещи ще се проведат, както следва:

● на 19 юли 2019 г. от 9.00 ч. в сградата на Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ – град Девин, ул. „Руен“ №2

● на 19 юли 2019 г.от 13.00 ч. в Туристически информационен център  – град Доспат,  ул. „Капитан Петко Войвода“ №1
 
15/07/2019
 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Регистрация/Вход