ОТЛИЧИХА ПРОЕКТ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ИТАЛИЯ

На 20 ноември 2021 г. във Ферара, Италия се проведе изложение, на което бяха представени най-добрите проекти в областта на устойчивото развитие от целия ЕС, финансирани от Местните инициативни рибарски групи, по Програма морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

Събитието бе организирано от FARNET /Европейската мрежа на рибарските райони/, като от общо 16 избрани проекта от различни държави в ЕС единствения български проект беше на Местната инициативна рибарска група „Високи Западни Роздопи:Батак-Девин-Доспат“.

Проектът на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“  беше определен като втори най-добър.

Отличеният проект е с наименование „Превенция на бракониерството и замърсяването на водните обекти на територията на община Девин“ и е на Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин.

Проектът на дружеството е насочен към превенция и опазване на рибните ресурси/борба с бракониерството/ и опазване на околната среда, намаляване на броя на посегателствата над видовете риби/рибните ресурси в изкуствените и естествените водни екосистеми, намиращи се на територията на Община Девин и изграждане на информирана и активна маса от местни доброволчески екипи.

По проекта са обучени 30 доброволци, които чрез закупените технически средства - дрон, фотокамери с MMS модул и email функции, зрителна тръба, термовизионен монокуляр, бинокли и моторна лодка бързо и адекватно ще оказват противодействие на нарушителите и ще провеждат акции, свързани с намаляване на бракониерството на територията и замърсяването на водните обекти.

Освен проведените обучения и закупеното оборудване,  по проекта са изготвени и раздадени на рибарски магазини и заинтересовани страни Дипляни, съдържащи актуална информация за периодите за забрана, разрешените зони за любителски риболов във водоемите и видовете риба в тях и  други изисквания по ЗРА, касаещи любителите риболовци и поставени  Информационни табели с надпис „Риболова забранен“ на подходящи места до водоеми и реки.

 

ОТЛИЧИХА ПРОЕКТ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ИТАЛИЯ
ОТЛИЧИХА ПРОЕКТ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ИТАЛИЯ
ОТЛИЧИХА ПРОЕКТ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ИТАЛИЯ
ОТЛИЧИХА ПРОЕКТ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ИТАЛИЯ
ОТЛИЧИХА ПРОЕКТ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ИТАЛИЯ
ОТЛИЧИХА ПРОЕКТ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ИТАЛИЯ
ОТЛИЧИХА ПРОЕКТ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ИТАЛИЯ
ОТЛИЧИХА ПРОЕКТ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ИТАЛИЯ
ОТЛИЧИХА ПРОЕКТ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ИТАЛИЯ
Прикачен файлРазмер
Prevention of Poaching HWR PPT.ppt1.94 MB
23/11/2021
 

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход