ОНЛАЙН (ZOOM) СРЕЩА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ МИРГ-И

На 16 април 2021 г. със съдействието на ФАРНЕТ /Европейска мрежа на Местните инициативни рибарски групи/ и Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г., се проведе онлайн среща на тема: „Изграждане на капацитет на Българските Местни инициативни рибарски групи/МИРГ/ .

В срещата взеха участие представители на МИРГ-и, които са с финансирани стратегии в този програмен период от Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/, представители на МИРГ-и, участвали в процеса на подготовка, които не са с финансирани от ПМДР стратегии в този програмен период, представители на УО на ПМДР, представители на ГД МАРЕ и представители на ФАРНЕТ.

По време на онлайн срещата беше представен „Финландският модел“ на структура на управление на МИГ/МИРГ, начини на работа и отговорности. Обсъдена бе темата "Визия и мисия на МИРГ-и през следващия период“, основни роли на МИРГ-и в развитието на рибарските територии, структура и основни отговорности на партньорите, управителните съвети, оперативните екипи и др.

ОНЛАЙН (ZOOM) СРЕЩА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ МИРГ-И
ОНЛАЙН (ZOOM) СРЕЩА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ МИРГ-И
ОНЛАЙН (ZOOM) СРЕЩА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ МИРГ-И
19/04/2021
 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход