МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ПОДПИСА ТРИ ДОГОВОРА С БЕНЕФИЦИЕНТИ

 Местната инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ подписа три договора с бенефициенти по мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ и мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ от Стратегията за ВОМР, финансирана по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Първият проект е „Атракции на риболовния туризъм – рибна кулинария и рибни продукти“ на Сдружение „Био-Б-Еко“.Проектът предвижда издаване на рекламно-информационен справочник на обектите предлагащи риба, рибни ястия и рибни продукти на територията на Високи Западни Родопи. Ще бъдат организирани и проведени три кулинарни работилници, демонстриращи възможностите на рибната кулинария във всяка една от общините от Рибарската територия - Батак, Девин и Доспат. На кулинарните работилници ще бъде представено сезонното разнообразие на рибни продукти от страна на шеф-готвач, а всички присъствали на демонстрациите ще имат възможност да дегустират ястията от риба и рибни продукти.

„Фотиново – център за екологичен, природен и културен туризъм на рибарската територия“ е втория проект, който ще бъде реализиран чрез Стратегията на МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“. Административният договор за БФП е сключен със Сдружение Клуб „Разкривай и Развивай“. Проектът предвижда ремонт на съществуващото туристическо трасе от с. Фотиново, община Батак до Фотинските водопади, направа на обезопасителни парапети, изграждане на сигурни и безопасни обзорни площадки на подходящи места, разкриващи гледки към долината на Фотинска река. Освен това ще бъде доставен информационен интерактивен терминал за публичен достъп /киоск/. Терминалът за публичен достъп ще функционира в центъра на с. Фотиново, като общинската и местната кметска администрация ще могат да публикуват различни съобщения, които лесно и бързо ще достигат до местните жители.

Международна академия по въдичарство „Царството на пъстървата - България“ на Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Батак е следващия проект, който ще бъде реализиран чрез Стратегията на МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“. Проектът предвижда създаване на два електронни, образователни модула за дистанционно обучение на  риболовци от чужбина - квалифицирани и начинаещи с цел привличане на чуждестранни любители на риболова в Рибарската територия на ВЗР. Обучението ще бъде излъчвано на български, английски и руски език. На успешно завършилите електронните курсове ще бъдат връчени сертификати и ще им бъде отправено предложение за провеждане на едноседмичен риболовен практикум на един от водоемите в общините Батак, Доспат и Девин.Освен обучението, сдружението предвижда да извърши и ремонт, преустрояване и оборудване на помещения в експозиционна зала.

Чрез тези инициативи ще бъде запазена и повишена привлекателността и атрактивността на рибарската територия и ще се създадат нови услуги в полза на рибарските общности и туристи.

МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“  ПОДПИСА ТРИ ДОГОВОРА С БЕНЕФИЦИЕНТИ
15/12/2022
 

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Регистрация/Вход