Местна инициативна рибарска група

  • История на създаване

През 2010 г. бе инициирано публично-частно партньорство сред представители на публичния, бизнес и граждански сектори от трите общини, което да развие капацитет и да бъде водещо в подготовка на територията за участие по ОПРСР. След успешно преминаване през процес на информиране относно възможностите по програмата и консултиране сред всички заинтересовани страни за приоритетите и стратегическите цели за конкурентноспособно развитие, територията на трите общини бе одобрена за участие в програмата като Рибарска област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“, представлявана от публично-частното партньорство – Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“.

  • Статут

МИРГ е доброволна, нестопанска организация, регистрирана на 06.12. 2010 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, отговаряща на изискванията за финансова подкрепа в рамките на Европейския фонд по рибарство (ЕФР) и ОПРСР.

  • Мисия на МИРГ
Мисията на МИРГ „Високи Западни Родопи“ е да работи за мобилизиране на външни ресурси и ефективно управление на наличните териториални ресурси за устойчиво развитие на рибарската област. Конкретен инструмент за териториално развитие, който се управлява от МИРГ, е Местна стратегия за развитие 2011 – 2015.
  • Принципи за управление
  • Органиграма
 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход