Кой кой е в МИРГ?

Сдружение „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

МИРГ е форма на публично-частно партньорство (ПЧП) с участие на общините, физически лица, еднолични търговци или юридически лица, осъществяващи дейността си в сектор „Рибарство", както и в други социално-икономически сектори в рамките на територията на общините  Батак, Девин и Доспат.

В периода ноември 2009 - декември 2010 бе реализиран процес за създаване на ПЧП в рибарската област, така че да се осигури прилагането на основните принципи за териториалния подход за развитие:

  • взимане на решение „отдолу-нагоре”
  • осигуряване на публичност и прозрачност в процеса на създаване на ПЧП
  • балансирано представяне сред интересите от трите сектора и от трите общини.

Органи на сдружението съгласно Устава на МИРГ са:

  • Общо събрание - колективен върховен орган от 14 учредители
  • Управителен съвет - управителен орган от 7 представители на ПЧП
  • Контролен съвет - контролен орган от 3 представители на ПЧП.

Сдружението има следните помощни органи за обсъждане на основни решения, свързани с дейността на МИРГ, чрез които да се осигури участие на основните заинтересовани страни в своята дейност:

  • Kонсултативен съвет
  • Тематични групи.

Органиграма на МИРГ:

Прикачен файлРазмер
FLAG HWR Predstaviane na partniori.pdf152.15 KB
USTAV_FLAG_BDD_final.pdf195.92 KB
Molba-HWR-4lenstvo.doc1.74 MB
Deklaratsia-HWR-4lenstvo.doc1.74 MB
Протокол №1 от УС.pdf1.91 MB
Протокол №2 от УС.pdf2.51 MB
Протокол №3 от УС.pdf1.97 MB
Протокол №4 от УС.pdf2.06 MB
Протокол №5 от УС.pdf2.75 MB
Протокол №6 от УС.pdf2 MB
Протокол №7 от УС.pdf1.04 MB
Протокол №8 от УС.pdf1.99 MB
Протокол №9 от УС.pdf2.21 MB
Протокол №10 от УС.pdf1.31 MB
Протокол №11 от УС.pdf1.67 MB
Протокол №12 от УС.pdf1.48 MB
Протокол №13 от УС.pdf1.65 MB
Протокол №14 от УС.pdf2.48 MB
Протокол №15 от УС.pdf763.27 KB
Протокол №16 от УС.pdf1.81 MB
Протокол №17 от УС.pdf1.35 MB
Протокол №18 от УС.pdf1.48 MB
Протокол №1 от ОС.pdf1.65 MB
Протокол №2 от ОС.pdf1.99 MB
Протокол №3 от ОС.pdf2.2 MB
Протокол №4 от ОС.pdf2.72 MB
Протокол №5 от ОС.pdf2.45 MB
Протокол №6 от ОС.pdf3.97 MB
Протокол №7 от ОС.pdf5.01 MB
Протокол №8 от ОС.pdf3.88 MB
Протокол №9 от ОС.pdf3.24 MB
Протокол №10 от ОС.pdf1.6 MB
Протокол №11 от ОС.pdf1.06 MB
Протокол №12 от ОС.pdf1.71 MB
Декларации за липса на конфликт на интереси - Протокол №5 на УС.pdf1.47 MB
Декларации за липса на конфликт на интереси - Протокол №6 на УС.pdf1.87 MB
Декларации за липса на конфликт на интереси - Протокол №8 на УС.pdf1.72 MB
Декларации за липса на конфликт на интереси - Протокол №9 на УС.pdf1.57 MB
Декларации за липса на конфликт на интереси - Протокол №11 на УС.pdf1.32 MB
Декларации за липса на конфликт на интереси - Протокол №13 на УС.pdf1.32 MB
Декларации за липса на конфликт на интереси - Протокол №14 на УС.pdf1.85 MB
Декларации за липса на конфликт на интереси - Протокол №16 на УС.pdf1.3 MB
Критерии за техническа оценка-методика.doc1.82 MB
 

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Регистрация/Вход