Екип на МИРГ

Съгласно програмната и нормативна рамка на Ос 4 на ОПРСР изпълнителният екип на МИРГ се представлява от управител, координатор и технически сътрудник.

Представяне на екипа, специфичните отговорности на всеки един и контакти:

 • Неби Кехая, управител
  • Основни отговорности:
   • Следи и организира спазването на оперативната, нормативната, правната, финансовата и организационната уредби за дейността на МИРГ;
   • Организира и контролира ефективното провеждане на кампания за информиране на заинтересовани страни в територията на рибарската област по отношение на възможностите за кандидатстване с проекти за финансиране;
   • Оказва подкрепа, информация и консултиране на потенцилани бенегициенти
   • Осигурява комуникацията и предоставянето на информация на ИАРА и РА за целите на управление на МСР;
   • Ръководи ежедневната оперативна дейност на МИРГ
   • Организира и подготвя изработването на годишни отчети за целите на отчитане в ОС и пред ИАРА
  • Контакти:
   • тел. 089 44 38 121
    e-mail: kehaya@flag- rhodope.bg
   • офис: гр. Доспат, ул. „Орфей“ № 12
 • Георги Керелов, координатор
  • Основни отговорности:
   • Предоставя информация и популяризира МСР
   • Консултира потенциалните и одобрени кандидати с проекти по МСР
   • Участва в цялостното наблюдение по изпълнението на проектите и събиране на информация за мониторигн върху прилагането на МСР
   • Координира провеждане на обществени обсъждания
   • Разработва справки и доклади
   • Изработва информационни материали
  • Контакти:

   • тел. 089 22 11 281
   • e-mail: kerelov@flag- rhodope.bg
   • офис: гр. Батак, площад „Освобождение“ № 5

 

 • Йорданка Мирчева, технически сътрудник
  • Основни отговорности:
   • Предоставя информация и популяризира МСР
   • Консултира потенциалните и одобрени кандидати с проекти по МСР
   • Осигурява технически провежданите работни срещи и заседания
   • Води архив на кореспонденция
   • Поддържа база данни и регистри на МИРГ
   • Отговаря за координиране изготвянето на информационни материали
  • Контакти:
   • тел. 089 22 11 280
   • e-mail: mircheva@flag- rhodope.bg
   • офис: гр. Девин, ул. „Руен“ № 2
 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход