ДОКУМЕНТИ МИРГ

 Административен договор № МДР-ИП-01-11/27.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 - виж тук

 

Стратегическа рамка за развитие на територията - виж тук

 

Стратегия за ВОМР на МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" - виж тук

 

Допълнително споразумение №МДР-ИП-01-92/19.05.2022г. към Споразумение за управление на СВОМР - виж тук

 

РЕШЕНИЕ №ЕО_19/2017 г. - виж тук

 

Индикативна годишна работна програма на МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" за 2019 г. - виж тук

Индикативна годишна работна програма на МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" за   2020г. - виж тук

Индикативна годишна работна програма на МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" за 2021г. - виж тук

 Индикативна годишна работна програма на МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" за 2022г. - виж тук

 

 

Одобрен бюджет за 2018 г. - виж тук

Одобрен бюджет за 2019 г. - виж тук

Одобрен бюджет за 2019 г. с изменение - виж тук

Одобрен бюджет за 2020 г. - виж тук

Одобрен бюджет за 2021 г. - виж тук

Одобрен бюджет за 2022г. - виж тук

 

Вътрешни правила за работа на МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" - виж тук

 

Устав на МИРГ - виж тук

 

Молба за членство в МИРГ - изтегли тук

 

Декларация членство - изтегли тук

 

 

 

 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Регистрация/Вход