I-ВА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ С ОДОБРЕНИ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ В Р БЪЛГАРИЯ В ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020 ГОДИНА

 В изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ в Р България, на 18 и 19 октомври 2018 г. в град Хисаря се проведе първата  работна среща между екипите за управление на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, МИРГ „Бургас-Камено“, МИРГ „Бяла-Долни чифлик -Аврен, МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ , МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ , МИРГ „Пазарджик“, МИРГ „Несебър“ и МИРГ „Поморие“.

В работната среща взе участие и г-н Георги Стратиев - Началник отдел „Информационни системи“ към Централно координационно звено /ЦКЗ/ на Министерския съвет /МС/, който представи нагледно как се създават процедури за кандидатстване по мерки от стратегиите на МИРГ-и и даде примери в реална и тестова среда в електронната система ИСУН 2020, която ще бъде единственият начин за кандидатстване и отчитане на проекти по Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ през периода 2014 – 2020.
 
Срещата приключи с идентифицирането на конкретни проблеми, свързани с работата на местните инициативни рибарски групи, които са от изключителна важност за изпълнение на Местните стратегии за развитие.
Първа работна среща на МИРГ-и в град Хисаря
Презентация на Георги Стратиев
Първа работна среща - 18-19.10.2018г.
I-ВА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ С ОДОБРЕНИ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ В  Р БЪЛГАРИЯ В ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020 ГОДИНА
23/10/2018
  • Български
  • English

Календар

П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход