УЧАСТИЕ НА МИРГ "ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ" В СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЕЛГИЯ

 На 03-04.11.2011 г. в Брюксел, Генерална дирекция „Морски въпроси и рибарство“ на Европейската комисия (DG MARE) организира конференция на тема „Устойчивото бъдеще на рибарските области“ в Европа. Особено внимание и значение бе отдадено на въпроса за  развитие на рибарските общности, както и засилването на политиката на Европейския съюз(ЕС) за местно развитие. Събитието бе фокусирано върху опита от прилагането на  Приоритетна Ос 4 на Европейския фонд за рибарство, а именно развитие на местните общности, чрез прилагане на подхода „отдолу-нагоре“.

Двудневната конференция бе открита и водена от Генералния директор на Генерална дирекция „Морски въпроси и рибарство“ на Европейската комисия (DG MARE) г-жа  Lowri Evans. На конференцията присъстваха  повече от 350 участници, представители на  публични, частни и местни заинтересовани страни, свързани с устойчивото развитие на рибарските области.По време на първата част, с презентации бяха представени реални доказателства за първите резултати от прилагането на Ос 4 с последвала активна дискусия от страна на участниците. На интерактивна изложба бяха показани 30 успешни проекта,  финансирани  от МИРГ-ове в целия ЕС,  показващи какво са постигнали местните общности. Също така с 4 документални филма бяха показани добри местни практики, обобщаващи опита по Приоритетна Ос 4.Подробности можете да намерите на следния линк    https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/events/conferences
През втората част на събитието (4/11)  участниците имаха възможност да се включат в широка гама от внимателно подбрани тематични работни групи.
Въз основа на примери от реалния живот, преди всичко примери за финансирани проекти от Местни инициативни рибарски групи по Ос 4, тези практически семинари информираха участниците за възможностите за принос на устойчиви общностни политики в областта на рибарството и развитието на рибарските области.
От българска страна в конференцията участваха двама представители на Управителния орган (УО) на програмата в лицето на ИАРА и двама представители от одобрените рибарски групи в България - МИРГ„Високи Западни Родопи: „Батак-Девин-Доспат““ и  МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“.
 
 
Среща с представители на Европейската комисия
01/11/2011
 

Календар

П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход