СДРУЖЕНИЕ МИРГ„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ПОДПИСА ПОРЕДНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

На 15 януари 2021 г., Председателя на Управителния съвет на сдружение Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ – Здравко Иванов подписа още пет административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти.

Това са първите договори по процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.031, Мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020), в изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ„ВЗР:Батак-Девин-Доспат“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Бенефициентите, които получават общо 424 002,48 лева безвъзмездна финансова помощ, са СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО“ ДЕВИН, ОБЩИНА ДЕВИН, ОБЩИНА ДОСПАТ, СДРУЖЕНИЕ „БИО-Б-ЕКО“ И СДРУЖЕНИЕ „АЯНА“.

Така общо от бюджета на стратегията за ВОМР на МИРГ са договорирани средства под формата на безвъзмездна финансова помощ в размер на 886 966,19 лева, с които финансово е подкрепено реализирането на 9 броя проектни предложения на територията на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“.

Чрез реализирането на договорите ще се постави началото на разрешаване на конкретни проблеми за ограничаване на негативните последствия от нерегулирания риболовен туризъм /бракониерство/, ще се постигне устойчиво ползване на рибните ресурси и развитие на устойчив туризъм на територията на Рибарската област, ще бъдат идентифицирани иновативни европейски технологии за мониторинг на околната среда, ще бъдат изградени биотехнически съоръжения за увеличаване на рибния запас и съхранение на местното биоразнообразие.

Поради останали средства по мярка 7.2. „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ скоро предстои да бъде обявен втори прием.

СДРУЖЕНИЕ МИРГ„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ПОДПИСА ПОРЕДНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
СДРУЖЕНИЕ МИРГ„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ПОДПИСА ПОРЕДНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
15/01/2021
  • Български
  • English

Календар

П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 

Регистрация/Вход