РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ В ПРОЦЕСА НА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ

 На 06 и 07 ноември 2018 г. в Бутик хотел „Кристал Палас“, гр. София се проведе двудневна работна среща, организирана от Управляващият орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) съвместно с Европейска мрежа на рибарските райони (ФАРНЕТ).

В срещата взеха участие и представители на  Местни инициативни рибарски групи, прилагащи стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР).
Основната цел на срещата бе подпомагане на МИРГ-и в процеса на стартиране на изпълнение на стратегиите.
 
Дискутирани бяха теми относно мониторинг и оценка при прилагането на подхода ВОМР в рибарството, сътрудничество между МИРГ и работа в мрежа в рамките на България и извън нея, както и опита на другите страни–членки на ЕС в прилагането на подхода ВОМР.
Работна среща
Презентация
Работна среща с УО, ФАРНЕТ и МИРГ-и
РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ В ПРОЦЕСА НА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ
РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ В ПРОЦЕСА НА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ
09/11/2018
  • Български
  • English

Календар

П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход