ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“

 

Управителният съвет на Сдружение ‘‘Местна инициативна рибарска група ‘‘Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” на основание чл.37, ал.5 от Устава на сдружението, във връзка с чл.40, ал.3 от ЗЮЛНЦ и Решение на Управителния съвет № 7 по Протокол № 33 от 26.03.2019г. СВИКВА РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО на 10.05.2019г. (петък), в гр.Доспат, ул.“Тракия“ №10, в Конферентната зала на хотел-ресторант „Диамант“  от 15:00 часа при следния дневен ред:
1.  Разглеждане и одобрение на Годишен доклад за дейността на Сдружение Местна
     инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи – Батак-Девин-Доспат“ за
     2018 г. – в приложение към поканата.
2. Разглеждане и одобрение на Годишен финансов отчет за 2018 г. – в приложение към
     поканата.
3. Разни.
 
 
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.38 ал. 2 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
                
25/04/2019
 

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход