Мярка 3.2.

1. Разработване на комплексни мерки за ограничаване на еутрофикацията на яз. Доспат и увеличаване на социално-икономическото му значение за общината чрез развитие на рекреационното му използване.

2. Популяризиране на природното и културно-историческото наследство на Рибарска област Батак-Девин-Доспат.

3. Памет и креативност.

4. Кът за риболов и наблюдение при скален феномен „Слона".

5. Туристическа пътека "Вековни дървета" в местността "Храстево".

6. "Екологично образование и популяризиране на рибарството и аквакултурите в  "Царството на пъстървата".

7. "За устойчив туризъм на територията на РО "Високи Западни Родопи:Батак - Девин - Доспат" чрез опазване и развитие на природното и културно наследство".

8. "Опазване флората и фауната на яз Доспат и повишаване на интереса към природата".

9. "Туристически атракции "Старинни мостве на река Триградска и местността Гашна".

10. „Насърчаване на доброволчеството и популяризиране на общ имидж на Рибарската област Батак-Девин-Доспат”.

 

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход