Мярка 2.1.

1.Създаване на специфична туристическа инфраструктура „Рибен ресторант“ и свързани екотуристически услуги на територията на община Доспат/Рибарска област „Високи Западни Родопи“.

2.Популяризиране на туристическата дестинация МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ и подпомагане устойчивото развитие на рибарските области“.

3.Обзавеждане на Рибарска хижа, популяризиране на рибни продукти и услуги.

4."Да станем по-добри в приготвянето на здравословни ястия от риба в Царството на пъстървата - Доспат".

5.Картиране и популяризиране на РО "Високи Западни Родопи" като цялостна туристическа дестинация с фокус върху риболовния туризъм.

6.Стратегия за развитие на туризма в Рибарска област "Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат".

7. Развитие на атрактивна дестинация за риболовен туризъм за улов на балканска пъстърва в района на с. Триград, община Девин.

8. Оборудване и обзавеждане на Заведение за обществено хранене с преобладаващо рибно меню на територията на РО „ВЗР".

9. Разнообразяване и популяризиране на туристическите продукти и услуги в РО "ВЗР".

10.Обновяване и оборудване на съществуваща сграда в Рибарска хижа.

11."Популяризиране на възможностите за туризъм".

12. "Национален фестивал на пъстървата - Доспат 2015 г."

13. "Екологично възпитание в действие".

14. Обособяване на част от къща за гости „ГЕРГАНА” №2 в гурме клуб „Приказната рибка” и благоустрояване на дворното пространство в УПИ I-122006-за жилищно строителство,кв.1 по плана на  гр.Девин,община Девин“.

 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход