МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ ще подготвя нова стратегия за местно развитие за новия програмен период 2014-2020

 На 27 юни 2017 г. МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ подписа административен договор за изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.001-0009 по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Договорът е по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“.

Проектът е на стойност 43 917 лева и е с продължителност 5 месеца.
Основните дейности включени в проекта са:
1.Популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) и процеса на разработване на стратегия за ВОМР;
2.Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
3.Проучвания и анализи на територията;
4.Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
5.Координация на изпълнението на подготвителните дейности;
20/07/2017
 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход