МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 На 23 август 2018 г. в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите  в София, Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ /МИРГ„ВЗР:Батак-Девин-Доспат“/, с Председател Красимир Даскалов, подписа Административен Договор и Споразумение за управление на Стратегия за ВОМР с Управляващият орган /УО/ на Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014 – 2020 г. за популяризиране и изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на територията на общините Батак, Девин и Доспат.

Административният договор с №МДР-ИП-01-91/27.08.2018 г. е по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие” и е на стойност 977 000 хил. лева. Споразумението за управление на Стратегия за ВОМР с №МДР-ИП-01-92/27.08.2018г. е на стойност 2 934 660 лева.
Общата стойност на проекта е 3 911 660 лева, от които 3 324 911 лева европейско финансиране и 586 749,00 лева национално съфинансиране.
 
Стратегията получава финансова подкрепа от Европейския фонд за морско дело и рибарство /ЕФМДР/ чрез Програма за Морско дело и рибарство  2014-2020 г., приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“ и подкрепа от бюджета на Република България. 
23/08/2018
 

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход