МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ СТАРТИРА С ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ – в качеството си на Бенефициент по проект за подготвителни дейности по Подмярка 4.1. „Подготвителна помощ за стратегии за Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)  от  Програмата за морско дело и рибарство” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, съгласно подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-11/27.06.2017 г. предвижда  провеждането на информационни срещи на територията на общините Батак, Девин и Доспат, свързани с разработване на Стратегия за местно развитие, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период от Програмата за морско дело и рибарство  2014-2020 г.

В тази връзка каним всички желаещи да заповядат в:

Населено място

Дата
Начален
          час           
Място на провеждане
град Девин
11.08.2017 г.
10:00
Зала на Общинска администрация-
гр.Девин, ул. „Дружба“ №1
град Батак
11.08.2017 г.
10:00
Заседателна зала на
Община Батак
пл.„Освобождение“ №5
град Доспат
11.08.2017 г.
13.30
 
Туристически информационен
Център, ул. „Капитан Петко
Войвода“ №1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 12 август 2017 г. от 9.00 часа в Туристическия информационен център в град Доспат ще се проведе и работна среща на екипа на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ за консултиране подготовката на стратегията.
 
 

 

 

02/08/2017
 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход