МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ОСЪЩЕСТВИ ОБУЧИТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В ИТАЛИЯ, С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО

 В периода 23.07 – 26.07.2023 г.  представители на екипа и на членове на Управителния съвет на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“, заедно с колеги от МИРГ „Самоков“, осъществиха обучително пътуване до МИРГ „Порта а Леванте“ (GAL Porta А Levante) от Република Италия с цел обмяна на опит и резултати между групите, партньорство и популяризиране на Стратегията за ВОМР и споделяне на добри практики. 

Участниците в обучителното пътуване имаха възможност да се запознаят с работата на Местна инициативна рибарска група, изпълняваща Стратегия за втори програмен период, като за настоящия Програмен период 2014 – 2020г. изпълнява многофондова Стратегия за ВОМР.
 
Територията на МИРГ „Порта а Леванте“ е разположена в района на Пулия и се състои от богат крайбрежен и селскостопански пейзаж, с множество туристически атракции.

Програмата на обучителното пътуване започна с провеждането на работна среща между трите МИРГ. Всяка от страните представи територията си, дейността на сдружението си,  проектите, които се изпълняват в момента и тези, които са приключили.
В рамките на работната среща бяха дискутирани и въпроси, свързани с пътя, който изминава един проект от постъпването му в МИРГ до одобрението му и сключването на договор за БФП. Стана ясно, че проектите в МИРГ „Порта а Леванте“ се оценяват и подписват на място от тях. Цялостната оценка на проектните предложения става на ниво МИРГ, както и самия договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се подписва единствено от страна на МИРГ и бенефициента. 

Това значително скъсява целият проектен цикъл и води до навременното усвояване на средствата по програмата и до успешното изпълнение на Стратегията.

Освен това целия процес, включващ подбор, оценяване на подадените проектни предложения, одобрение и подписване на договори за безвъзмездна финансова помощ при италианския МИРГ продължава общо 4 месеца.

Сложната процедура по одобрение на проектите по ПМДР  у нас допринася за ниската степен на усвояване на средства.

По време на работната среща МИРГ „Порта а Леванте“ представи и пример за добра практика - проект за онлайн радиостанция (MediterRadio), даваща глас на идеи, новини, култура и дейности, свързани с риболова и морето. Радиостанцията предоставя новини, прогноза за времето, информация за събития, изкуство и гастрономия и дава място на теми като социално включване, древни риболовни традиции и иновации. В разработването, предоставянето на информация и управлението на онлайн радиото са се включили и членове на местната общност, като рибари и млади хора. Предаван по интернет, онлайн радиото достига не само до местното население и рибарската общност, но и до потенциални туристи и посетители чрез популяризиране на рибарското наследство и крайбрежната култура на района.

Проведената работна среща беше изключително ползотворна. От МИРГ „Порта а Леванте“ заявиха желание за осъществяване на съвместно сътрудничество за бъдещи проекти и реализиране на обменни пътувания, като за целта ще бъде подписан и Меморандум за сътрудничество и партньорство между страните.

 

Участниците в обучителното пътуване имаха възможността да посетят и типичните за района на МИРГ „Порта а Леванте“  местни пазари за рибни продукти.Пазарът е интересен с това, че се предлага прясно уловена риба, както за продажба, така и за директна консумация в малките ресторантчета вблизост.

 

  

МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ОСЪЩЕСТВИ ОБУЧИТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В ИТАЛИЯ, С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО
МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ОСЪЩЕСТВИ ОБУЧИТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В ИТАЛИЯ, С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО
МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ОСЪЩЕСТВИ ОБУЧИТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В ИТАЛИЯ, С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО
МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ОСЪЩЕСТВИ ОБУЧИТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В ИТАЛИЯ, С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО
МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ОСЪЩЕСТВИ ОБУЧИТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В ИТАЛИЯ, С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО
МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ОСЪЩЕСТВИ ОБУЧИТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В ИТАЛИЯ, С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО
МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ОСЪЩЕСТВИ ОБУЧИТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В ИТАЛИЯ, С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО
МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ОСЪЩЕСТВИ ОБУЧИТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В ИТАЛИЯ, С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО
МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ОСЪЩЕСТВИ ОБУЧИТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В ИТАЛИЯ, С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО
МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ОСЪЩЕСТВИ ОБУЧИТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В ИТАЛИЯ, С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО
МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ОСЪЩЕСТВИ ОБУЧИТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В ИТАЛИЯ, С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО
МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ОСЪЩЕСТВИ ОБУЧИТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В ИТАЛИЯ, С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО
МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ОСЪЩЕСТВИ ОБУЧИТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В ИТАЛИЯ, С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО
МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ОСЪЩЕСТВИ ОБУЧИТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В ИТАЛИЯ, С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО
МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ОСЪЩЕСТВИ ОБУЧИТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В ИТАЛИЯ, С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО
МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ОСЪЩЕСТВИ ОБУЧИТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В ИТАЛИЯ, С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО
03/08/2023
 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход