ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МИРГ

На 30 ноември 2018 г., в залата на Туристически център – град Доспат, се проведе информационна конференция за запознаване на жителите на община Доспат със Стратегията за водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020, с предстоящи приеми на проектни предложения по мерките от стратегията и индикативна годишна работна програма за 2019 г..

Събитието се проведе в изпълнение на Административен договор № МДР-ИП-01-91/27.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“.
 
В информационната конференция взеха участие  представители на общината, местни предприемачи, неправителствени организации и граждани, които искат да използват възможностите на Местната инициативна рибарска група.
Информационна конференция
ИК
ИК
10/12/2018
  • Български
  • English

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Регистрация/Вход