ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ

В изпълнение на планираните дейности по Административен договор № МДР-ИП-01-91/27.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020г. на 19 юли 2019 г. СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ проведе информационни срещи в град Девин и град Доспат.

В срещите взеха участие представители на стопанския и нестопанския сектор, на неправителствени организации, служители от Общинска администрация, търговци и други граждани.
 
По време на информационните срещи бяха представени Условията за кандидатстване по отворените за прием на проектни предложения Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ и Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“, възможностите за финансиране, допустимост на кандидатите, дейностите и разходите, новите моменти и измененията в нормативната база, свързани с подготовка, кандидатстване и оценка на проектни предложения.
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
Информационна среща - град Девин
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
Информационна среща - град Доспат
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
22/07/2019
  • Български
  • English

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход