Изпълнени проекти по МСР на МИРГ "Високи Западни Родопи"

 

Мярка 1.2.

1.Реконструкция на супермаркет с добавяне на топла точка

2.Добавяне на стойност към продуктите от аквакултура чрез оптимизиране на процесите и установяване на хранителни стойности и съдържание на витамини и минерали в основни пъстървови продукти

3.Текущ ремонт на рибарник в имот № 51874.90.47, местност "Валта" в землището на с.Нова махала, община Батак

4.Закупуване на нови мрежи за отглеждане на пъстърва

 

Мярка 2.1.

1. Създаване на специфична туристическа инфраструктура "Рибен ресторант" и свързани екотуристически услуги на територията на Община Доспат/РО "ВЗР"

2. Популяризиране на туристическата дестинация МИРГ "Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат" и подпомагане на устойчивото развитие на рибарските области

3. Да станем по-добри в приготвянето на здравословни ястия от риба в "Царството на пъстървата - Доспат"

4.Обзавеждане на Рибарска хижа, популяризиране на рибни продукти и услуги"

5.Популяризиране на възможностите за туризъм

6.Картиране и популяризиране на РО "Високи Западни Родопи" като цялостна туристическа дестинация с фокус върху риболовния туризъм

7.Развитие на атрактивна дестинация за риболовен туризъм за улов на балканска пъстърва в района на с. Триград, община Девин

8.Разнообразяване и популяризиране на туристическите продукти и услуги в РО "Високи Западни Родопи"

9.Национален фестивал на пъстървата "Доспат - 2015"

10.Обособяване на част от къща за гости "ГЕРГАНА" №2 в гурме клуб "Приказната рибка" и благоустрояване на дворното пространство в УПИ I - 122006 - за жилищно строителство, кв.1 по плана на гр. Девин, община Девин

11.Екологично възпитание в действие

12.Фестивал "Балкански ритми - 2015 г."

13.Обновяване и оборудване на съществуваща сграда в Рибарска хижа

 

Мярка 2.2.

1. Кът за отдих и наблюдение в УПИ I, кв. 43 по плана на град Девин

2. Чудните Фотински водопади - приказна разходка в дълбините на Родопите

3.Изграждане на туристическа инфраструктура и обновяване на туристическа маркировка в община Батак - поставяне на 11 броя беседки и указателни табели до тях

4.Изграждане на рибарска вила с база за спортен риболов

5.Алеи на туриста

6.Алеи на туриста - II етап

7.Изграждане на База за спортен риболов, музей на риболова и рибно барбекю в УПИ I - 409, кв.1, с.Грохотно, общ. Девин, обл. Смолянска

8.Изграждане на крайбрежна пешеходна алея на брега на язовир Доспат

9.Изграждане на еко-къмпинг на брега на язовир Доспат

10.Консултантски център за цифровизация на бизнес - дейностите в сферата на рибарството и туризма

11.Създаване на спомагателна туристическа инфраструктура "Лодка за риболовен туризъм" и свързани с нея туристически услуги в яз. Доспат

12.Популяризиране и насърчаване на спортния риболов на територията на община Батак

13.Изграждане на крайбрежна пешеходна алея на брега на язовир Доспат II в местността "Чинлий", град Доспат, община Доспат

14.Обновяване на градски парк "Острова" и изграждане на места за наблюдение и риболов на река Девинска

15.Изграждане на уеб-базирана информационна система

 

Мярка 3.2

1. "Памет и креативност"

2. "Кът за риболов и наблюдение при скален феномен "Слона"

3.Разработване на комплексни мерки за ограничаване на еутрофикацията на яз.Доспат и увеличаване на социално-икономическото му значение за общината чрез развитие на рекреационното му използване

4.Популяризиране на природното и културно-историческото наследство на рибарска област Батак-Девин-Доспат

5.Туристическа пътека "Вековни дървета" в местността "Храстево"

6.За устойчив туризъм на територията на РО "Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат" чрез опазване и развитие на природното и културно наследство

7.Туристически атракции "Старинни мостове над река Триградска и местността Гашна"

 

 

 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Регистрация/Вход