ДОКУМЕНТИ МИРГ

 Административен договор № МДР-ИП-01-11/27.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 - виж тук

 

Стратегическа рамка за развитие на територията - виж тук

 

Стратегия за ВОМР на МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" - виж тук

 

Допълнително споразумение №МДР-ИП-01-92/19.05.2022г. към Споразумение за управление на СВОМР - виж тук

 

Допълнително споразумение текущи разходи №МДР-ИП-01-91/09.09.2022г. към АД за предоставяне на БФП - виж тук

 

Допълнително споразумение №МДР-ИП-01-92/31.05.2023г. за промяна на СВОМР на МИРГ - виж тук

 

РЕШЕНИЕ №ЕО_19/2017 г. - виж тук

 

Индикативна годишна работна програма на МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" за 2019 г. - виж тук

Индикативна годишна работна програма на МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" за   2020г. - виж тук

Индикативна годишна работна програма на МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" за 2021г. - виж тук

 Индикативна годишна работна програма на МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" за 2022г. - виж тук

 

 

Одобрен бюджет за 2018 г. - виж тук

Одобрен бюджет за 2019 г. - виж тук

Одобрен бюджет за 2019 г. с изменение - виж тук

Одобрен бюджет за 2020 г. - виж тук

Одобрен бюджет за 2021 г. - виж тук

Одобрен бюджет за 2022г. - виж тук

 

Вътрешни правила за работа на МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" - виж тук

 

Устав на МИРГ - виж тук

 

Молба за членство в МИРГ - изтегли тук

 

Декларация членство - изтегли тук

 

Протоколи от УС

Протокол №57 от 27.03.2023г. на УС

Протокол №56 от 02.12.2022г. на УС

Протокол №55 от 28.10.2022г. на УС

Протокол №54 от 26.09.2022г. на УС

Протокол №53 от 30.06.2022г. на УС

Протокол №52 от 20.05.2022г. на УС

Протокол №51 от 01.02.2022г. на УС

Протокол №50 от 11.10.2021г. на УС

Протокол №49 от 08.09.2021г. на УС

Протокол №48 от 16.07.2021г. на УС

Протокол №47 от 12.01.2021г. на УС

Протокол №46 от 26.11.2020г. на УС

Протокол №45 от 10.09.2020г. на УС

Протокол №44 от 24.08.2020г. на УС

Протокол №43 от 13.07.2020г. на УС

Протокол от 05.06.2020г. на УС

Протокол №42 от 21.04.2020г. на УС

Протокол №41 от 06.01.2020г. на УС

Протокол №40 от 12.12.2019г. на УС

Протокол №39 от 11.11.2019г. на УС

Протокол №38 от 03.10.2019г. на УС

Протокол №37 от 18.09.2019г. на УС

Протокол №36 от 12.08.2019г. на УС

Протокол №35 от 10.07.2019г. на УС

Протокол №34 от 17.06.2019г. на УС

Протокол №33 от 26.03.2019г. на УС

Протокол №32 от 08.03.2019г. на УС

Протокол №31 от 15.02.2019г. на УС

Протокол №30 от 18.01.2019г. на УС

Протокол №29 от 29.11.2018г. на УС

Протокол №28 от 29.10.2018г. на УС

Протокол №27 от 30.08.2018г. на УС

Протокол №26 от 10.04.2018г. на УС

 

Протоколи от ОС

Протокол №18 от 30.11.2018г. на ОС

Протокол №19 от 10.05.2019г. на ОС

Протокол №20 от 30.01.2020г. на ОС

Протокол №21 от 29.07.2020г. на ОС

Протокол №22 от 15.10.2020г. на ОС

Протокол №23 от 29.01.2021г. на ОС

Протокол №24 от 30.07.2021г. на ОС

Протокол №25 от 14.01.2022г. на ОС

Протокол №26 от 16.01.2023г. на ОС

Протокол №27 от 13.04.2023 г. на ОС

 

Регламенти

1.РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби 

 

 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход