Документи за кандидатстване с проекти по изпълнение на МСР на МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат"

Със Заповед №31 /15.06.2015 г. на Председателя на УС на МИРГ „Високи Западни Родопи“ Батак-Девин-Доспат е определено стартирането на  извънреден прием на заявления за кандидатстване на проекти по мерките за изпълнение на Местна стратегия за развитие (МСР) на Рибарската област(РО) с остатъчната стойност от безвъзмездната финансова помощ по МСР на МИРГ „ВЗР“, по всички по долу изброени мерки:
Мярка 1.2. Създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултура
Мярка 2.1. Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие
Мярка 2.2. Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности
Мярка 3.2. Защита на околната среда в рибарски райони, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните селца с рибарски дейности и съхраняване и развиване на националното и архитектурно наследство
 
Общият бюджет по този прием е в размер на 695 152,74 лева за всички мерки.
 
Проектните предложения се подават в офиса на МИРГ в град Девин на ул.“Руен“ №2, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в периода 22.06.2015 г. – 03.07.2015 г.
 
Всички проекти, които МИРГ ще финансира, е необходимо да отговарят и да съответстват на стратегическите и специфични цели на разработената и одобрена МСР на РО. Проекти, чиито цели и дейности не допринасят за постигане на целите на МСР за РО (2011 – 2015), няма да бъдат подкрепяни.
 

ВАЖНО!!!

ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ОТ СТРАНА НА КАНДИДАТА, СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НЕ ПО-МАЛЪК ОТ 5 МЕСЕЦА

НОВО!!!

Всички кандидати, които кандидатстват за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Местна стратегия за развитие на МИРГ "Високи Западни Родопи", задължително трябва да попълнят Таблицата "Анализ Приходи-Разходи", която е приложена по долу като прикачен файл.

Указания към бенефициентите по ОПРСР

Полезни документи

Прикачен файлРазмер
Приложение №1.doc61.5 KB
Годишен график за прием на проекти по МСР на МИРГ .pdf757.49 KB
Приложение №2 Бюджет.xls1.89 MB
Приложение №3.xls69.5 KB
Приложение №4.doc978.5 KB
Приложение №5.doc936.5 KB
Pokana - ninth call.doc41 KB
Насоки за кандидатстване.doc1.79 MB
Инструкция за попълване на бюджета-финал.doc1.87 MB
Заявление за кандидатстване.doc1.1 MB
Декларация за осигурен финансов ресурс.doc29 KB
 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Регистрация/Вход