Новини

На 28 май 2020г., по инициатива на ФАРНЕТ и със съдействието на Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство /УО на ПМДР/, между местните инициативни рибарски групи в България се проведе виртуална среща, на която се обсъдиха следните теми:

1."Как да се справим с преходния период"
2."ВОМР след 2020 г. — Планиране на Оперативна програма /ОП/, финансирана от Европейски фонд за морско дело и рибарство /ЕФМДР/ и планиране на прилагането на Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ в нея"

  • Български
  • English

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход