Новини

18/09/2017

 На 14 септември 2017 г. , в залата на Общински съвет – град Девин екипът на Сдружение Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ проведе еднодневна информационна среща с местната общност за консултиране подготовката на Стратегия за местно развитие,  в изпълнение на проект по Договор № МДР-ИП-01-11/27.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1.„Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” от „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020.

П О К А Н А за участие в еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност

МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ отправя покана
към всички заинтересовани страни да вземат участие в еднодневната информационна среща свързана с разработване на Стратегия за местно развитие на територията на общините Доспат, Девин и Батак, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период от Програмата за морско дело и рибарство  2014-2020 г.
31/08/2017

МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ СТАРТИРА С ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ – в качеството си на Бенефициент по проект за подготвителни дейности по Подмярка 4.1. „Подготвителна помощ за стратегии за Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)  от  Програмата за морско дело и рибарство” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, съгласно подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-11/27.06.2017 г.
02/08/2017

МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ ще подготвя нова стратегия за местно развитие за новия програмен период 2014-2020

 На 27 юни 2017 г. МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ подписа административен договор за изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.001-0009 по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Договорът е по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“.

20/07/2017

Добре дошли на интернет страницата на МИРГ "Високи Западни Родопи"!

Това е официалната страница на Местна инициативна рибарска група "Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат".

Страницата се поддържа от изпълнителния екип на МИРГ, като основните задачи, които МИРГ си поставя чрез нея са:

  • Български
  • English

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Регистрация/Вход